Donguan Chuancheng Pneumatic Components Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $52,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

ABOUT US 

  

COVNA founded in 2000 and have 18 years of experience for valves. 
Our own professional quality management and process inspection team which ensure the products with good quality.
One year warranty and CE, RoHS, ISO9001, TUV certificates. 
COVNA professional and fast response sales team can reply your inquiry within 12 hours and offer you the best product consultant service.

“We are confident that our products can get your one hundred percent of trust and help you to achieve success with our great efforts.” - CEO Mr. Bond.

 

 

 

Sherry
Loading
Fiona
Loading